CROSS – FUNCTIONAL

CROSS – FUNCTIONAL

Το Cross Training,  πρόκειται για σύνθετη δραστηριότητα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πολλές αερόβιες και αναερόβιες δραστηριότητες σε μια μόνο προπόνηση. Στο προπονητικό πρόγραμμα μπορούμε να συμπεριλάβουμε ακόμη και διατασικές ασκήσεις.

Το cross training προσθέτει ποικιλία και διαφορετικά ερεθίσματα στο κανονικό προπονητικό σας πρόγραμμα. Βοηθάει να προπονήσετε το σώμα σας με τρόπους που δεν είναι συνηθισμένο , για να εξισορροπήσετε τις μυϊκές ανισορροπίες, να ενισχύσετε τις πιθανές αδυναμίες και να μετριάσετε την πιθανότητα υπερβολικής προπόνησης ή των τραυματισμών υπερχρήσης. Κάτι που πρέπει να γνωρίζετε είναι  πως δε πρόκειται για μία συγκεκριμένη προπόνηση αυτή καθαυτή, αλλά μια εξατομικευμένη προσέγγιση για την αντιστάθμιση της τυπικής προπόνησής σας για να βελτιώσετε τη γενική σας φυσική κατάσταση καθώς και τις επιδόσεις σας.

Και εµπλέκοντας διαφορετικές µυϊκές οµάδες, µπορείς να διορθώσεις ανισορροπίες και να δυναµώσεις συνολικά.